Έρευνα σχετικά με την κομποστοποίηση

Ερωτήσεις πρότερων αντιλήψεων
Ερωτήσεις πρότερων αντιλήψεων
Ερωτήσεις μετά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης
Ερωτήσεις πρότερων αντιλήψεων
Ερωτήσεις πρότερων αντιλήψεων

Οι  μαθητές της Ε1 τάξης με την εποπτεία της δασκάλας τους Χαρούλας Γαϊτανά έκαναν έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, στους μαθητές των μεγάλων τάξεων, για να διερευνήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την κομποστοποίηση. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο συνέταξε η δασκάλα της ειδικής αγωγής Άννα Χατζηασλάνογλου λειτούργησε σαν αρχική αξιολόγηση και βοήθησε τους μαθητές να θέσουν με σαφήνεια τους στόχους του  σχεδίου εργασίας. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 93 μαθητές, τις απαντήσεις τις επεξεργάστηκαν οι μαθητές με τον δάσκαλο της πληροφορικής  Γιάννη Δαγκουλή και τις δημοσίευσαν στο ταμπλό του σχολείου. Στο τέλος του σχεδίου εργασίας έγινε η τελική αξιολόγηση του προγράμματος για να εκτιμήσουν  οι μαθητές, αν οι στόχοι που τέθηκαν εξαρχής επετεύχθησαν. Αυτή τη φορά οι μαθητές των μεγάλων τάξεων απάντησαν κατά την διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής με την χρήση των  google forms  επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα και έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης.

Συγγραφέας: 
24dimk