Ανακύκλωση μαρκαδόρων

Είναι βασικό οι μαθητές του νηπιαγωγείου να έρθουν βιωματικά σε επαφή με τεχνικές και δραστηριότητες ανακύκλωσης. Με γνώμονα την ευαισθητοποίηση τω μαθητών σε θέματα διαχείρισης αποριμμάτων και επαναχρησιμοποίησης των υλικών - σκουπιδιών της τάξης ανακυκλώσαμε τους μαρκαδόρους μας. Συγκεκριμένα, χαλασμένοι μαρκαδόροι τοποθετήθηκαν ανά χρώμα σε βαζάκια με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως νερομπογιές και άρα έμπρακτα να ανακυκλωθούν αφού με αυτές θα ζωγταφίσουμε νέα έργα. 

Στη συνέχεια για το κολάζ χρησιμοποιήθηκαν μικρά κομματια χαρτιών που είχαν κρατηθεί από προηγούμνες δραστηρίοτητες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τέχνη με τα "σκουπίδια" μας. 

Συγγραφέας: 
nakalex