Ένα παιχνίδι στα δύο «Η μπουγάδα των απορριμμάτων»

Από την προηγούμενη ημέρα οι μαθητές της Α΄ τάξης είχαν μαζέψει τις συσκευασίες από το πρωινό των μαθητών που θα κατέληγαν στο τέλος του διαλείμματος στα σκουπίδια. Αυτά τοποθετήθηκαν σε καλάθι πάνω στη σκηνή και σε ένα άλλο καλάθι υπήρχαν τα μανταλάκια για το άπλωμα της «μπουγάδας». Οι μαθητές της Ε΄ τάξης είχαν κατασκευάσει τέσσερις κάδους ανακύκλωσης από έναν για κάθε ανακυκλώσιμο υλικό, για το χαρτί, το αλουμίνιο, το πλαστικό και το γυαλί που κι αυτά αποτέλεσαν μέρος του σκηνικού. Ένα σκοινί ήταν απλωμένο και στηριγμένο στις δύο κολόνες της σκηνής. Με τη συνοδεία ενός πολύ χαρούμενου τραγουδιού οι μαθητές της Β΄ τάξης άπλωσαν στο σκοινί τις συσκευασίες-απορρίμματα. Ακολούθησε το παιχνίδι «Ξε–διαλέγω – χαρί–ΖΩ» από τους μαθητές της Στ΄ τάξης οι οποίοι δίνοντας το σύνθημα «Καθαρή αυλή – καθαρό περιβάλλον» έκαναν το ξεκαθάρισμα των απορριμμάτων που είχαν απλωθεί στο σκοινί της μπουγάδας. Το παιχνίδι συνοδευόταν από χορό και τραγούδι σε ρυθμό ραπ ώσπου όλη η… «μπουγάδα των απορριμμάτων» διαμοιράστηκε από το σκοινί στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης.

Συγγραφέας: 
24dimk