Επαναχρησιμοποίηση υλικού (Reuse)

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος «Litter Less 2016-17», το οποίο εκπονεί  το σχολείο μας και   την εφαρμογή του moto “Reuse”, ζητήσαμε από το υπουργείο και παραλάβαμε γραφική ύλη, τετράδια πανελληνίων εξετάσεων προηγούμενων ετών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αντί να πάνε για ανακύκλωση. 

Συγγραφέας: 
24dimk