Καθαρίζουμε τους κοινόχρηστους χώρους του Νηπιαγωγείο και τον περιβάλλοντα χώρο

Καθαρίσαμε τα σκουπίδια που υπήρχαν στους κοινόχρηστους χώρους του Νηπιαγωγείου καθώς και την περιόχη που περιβάλλει  το Νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια κάναμε διαχωρισμό των σκουπιδιών σε αυτά που ανακυκλώνονται και σε αυτά που δεν ανακυκλώνονται και τα ρίξαμε στους ανάλογους κάδους

Συγγραφέας: 
kamenavourla