Μέρος Β΄ του παιχνιδιού ο «Ευχαρούλης»

Το δεύτερο «πράσινο σημείο» στο οποίο στάθηκε ο Ευχαρούλης κατά την περιήγησή του στο σχολείο μας είναι ο κάδος ανακύκλωσης μπαταριών και ο μαθητής που πρώτος το βρήκε και  το αποκάλυψε στην διευθύντρια του σχολείου είναι ο Βρακάς Αντώνιος της Δ΄ τάξης. 

Η διευθύντρια κάλεσε τον Αντώνη στο βήμα και θύμισε στους μαθητές για ποιους λόγους είναι πολύ σημαντικό τις μπαταρίες να μην τις πετάμε, αλλά να τις μαζεύουμε… Και πως στο σχολείο μας έχουμε τον κατάλληλο κάδο που μας δίνει την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε φορητές μπαταρίες.

Kάθε μπαταρία έχει ένα "κύκλο ζωής". Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη. Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στον κάδο συλλογής της ΑΦΗΣ, ο "κύκλος ζωής" της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Χρίστηκε λοιπόν ο Αντώνης ενώπιον όλων των μαθητών του σχολείου ο δεύτερος «Πράσινος ιππότης»  και πήρε το βραβείο του που ήταν ένα βιβλίο.

Συγγραφέας: 
24dimk