Το νερό- Ευαισθητοποίηση σε θέματα λειψυδρίας

Στα πλαίσια ευασιθητοποίησης των παιδιών σε θέματα εξοικονόμησης νερού, καθώς και των επιπτώσεων που θα επιφέρει η σπατάλη του, τα παιδιά  παρακολούθησαν τα εξής βίντεο από το youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=IZNTnxhoU1k

https://www.youtube.com/watch?v=paVt_WZJ0B8

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZR53n0D8I

https://www.youtube.com/watch?v=tmhiglxga-4.

 

Στη συνέχεια τα παιδιά γνωρίσανε και αποστήθισαν την παροιμία "σταλαματιά σταλαματιά γεμίζει η στάμνα η πλατια". Το νόημα έγινε εύκολα κατανοητό από δραστηριότητα που προηγήθηκε. Τα παιδιά αποτύπωσαν σε ομαδική εργασία την παροιμία γράφοντας στις σταγόνες  τρόπους εξοικονόμησης νερού, έτσι όπως τους αντιλήφθηκαν από τα ανωτέρω βίντεο ή άλλους τρόπους που ήδη γνώριζαν.

 

Συγγραφέας: 
Ευαγγελια_Κ