Δραστηριότητες - Νέα σχολείων

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:34

Φτιάξαμε διάφορα μέσα μεταφοράς

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:34

Φτιάξαμε πηγάδια με ανακυκλώσιμα υλικά

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:34

Διαβάζουμε βιβλία για το νερό και το αποτυπώνουμε σε ζωγραφιές

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:35

Φτιάξαμε ζωγραφιές με εφημερίδες

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 01/06/2021 - 10:14

Φτιάξαμε ανακυκλωμένο χαρτί 

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:35

Μιλάμε για τη λίμνη Κάρλα 

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:35

Μιλήσαμε για τη ξηρασία και τη λειψυνδρία

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:35

Φτιάξαμε το εργοστάσιο της ανακύκλωσης

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:36

Φτιάξαμε κάδους ανακύκλωσης

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:36

Φτιάξαμε ρολόι με ανακυκλωμένα υλικά

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:36

Ζωγραφίζουμε τα υλικά που ανακυκλώνονται 

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:36

Φτιάξαμε ζωάκια με ανακυκλωμένα υλικά

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:37

Φυτέξαμε φακές για να δούμε την ανάγκη των φυτών σε νερό

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:37

Φτιάξαμε πίστα με τις αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παίξαμε με το Bee bot

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:37

Βάλαμε χρώμα στο νερό άσπρων λουλουδιών και είδαμε την αλλαγή στο χρώμα των πετάλων λόγω του χρωματιστού νερού

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 24/03/2021 - 15:37

Ήρθε εκπρόσωπος από την πυροσβεστική και μας μίλησε για τα δάση, την αξία των δέντρων που συγκρατούν τα νερά και τους κινδύνους από τις φωτιές

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 25/03/2021 - 19:36

Φτιάξαμε πίστα με διάφορες θερμοκρασίες και παίξαμε με το bee bot

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 25/03/2021 - 19:36

Μιλάμε για την ενέργεια και τι πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε οικολογικό τρόπο ζωής

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 23/03/2021 - 15:02

Φυτεύουμε δέντρα στην αυλή του σχολείου μας

4ο Νηπιαγωγείο Ν.Ιωνίας Βόλου, 01/06/2021 - 10:14

Μαζεύουμε τα σκουπίδια που ανακυκλώνονται και αυτά που δεν ανακυκλώνονται 

Σελίδες

Εγγραφή στο Δραστηριότητες - Νέα σχολείων