ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύντρια Α Άρσακείου  -Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου, Βιτζηλαίου Ελισάβετ
Υποδιευθύντρια Α ΄Αρσακείου Τοσιτσείου  Δημοτικού Σχολείου, Παπαχλιμίντζου Μαίρη
Εκπαιδευτικός υπεύθυνος προγράμματος, Μπερερή Παναγιώτα
Εκπαιδευτικός, Βατουσιανού Ελισάβετ
Διευθύντρια εργατοτεχνικού προσωπικού,  κυρία Μπαλοπούλου
Αντιπρόεδρος συλλόγου γονέων, Μπαλαφούτας Λουκάς

Συγγραφέας: 
Πέγκυ Μπερερή