Ανακύκλωση στην πηγή

Χαρτί, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά καπάκια, αλουμινένια κουτάκια

Συγγραφέας: 
Κοχρας Δημητριος