Περιβαλλοντική οργάνωση «ΑΡΧΕΛΩΝ»

Οι μαθητές του Ε1 με αφορμή τη  διαθεματική   τους  εργασία «Θάλασσα» υιοθέτησαν ένα δελφίνι και μία χελώνα καρέττα  καρέττα που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Ταυτόχρονα  δανείστηκαν την εκπαιδευτική βαλίτσα  «Χελώνες και ψαράδες»  από την περιβαλλοντική οργάνωση «ΑΡΧΕΛΩΝ»  και πραγματοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάσεις.

Συγγραφέας: 
Πέγκυ Μπερερή