Σχέδιο δράσης (καταγραφή)

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης του προγράμματός μας, επιθεωρήσαμε τους χώρους του σχολείου όπου υπάρχουν βρύσες και καταγράψαμε τα προβλήματα. Σημειώσαμε  την ένδειξη του υδρομετρητή πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Καταγράψαμε τις βρύσες που στάζουν .Εντοπίσαμε μεγάλο πρόβλημα στις βρύσες που αφήνουν ανοιχτές οι συμμαθητές μας όταν πίνουν νερό και χάνεται άσκοπα μεγάλη ποσότητα νερού. Παρατηρήσαμε επίσης ότι νερό  από τη βροχή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε  για τα φυτά της αυλής μας.

Συγγραφέας: 
Καλλιόπη Μαργιού