Αλλαγή μελών Περιβαλλοντικής Ομάδας και οι ...καρποί της ανακύκλωσης.

Τα ...πρωτάκια εν δράση!!!
Ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών του Σχολείου μας  πριν τη φόρτωση.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ... κιλά

 Στις 31/1/2020 έληξε η θητεία των δημοκρατικά ψηφισμένων μελών , μαθητών /τριών ,της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Σχολείου μας με απολογιστική συνεδρίαση . Οι μαθητές /τριες με την πρόταση του Συντινιστή τους κατέγραψαν σε κείμενο, ο καθένας τους, την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στην Ομάδα. Ακολούθως συζήτησαν τα θετικά αποτελέσματα ,τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και τη χαρά που νιώσανε από τη θέση των εκλεγμένων δημοκρατικά μελών της Ομάδας. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση των πρώτων τεσσάρων προτάσεων του Οικοκώδικα του Οκολογικού Σχολείου μας και την πρότασή τους για νέες και νέους υποψήφιες/ους της τάξης τους για τη  νέα Ομάδα .

Στις 4 και 5/2/2020 πραγματοποιήθηκαν οι  εκλογές των νέων μελών της Ομάδας για τις τάξεις Στ'1 , Δ'1 και Α'2, Β'2 αντίστοιχα. Η Ομάδα, ανανεωμένη και με τη βοήθεια των επίτιμων μελών της , υπόσχεται συνέχιση της όλης προσπάθειας για ανακύκλωση και νέες δράσεις !

 Στις 12/2/2020 ,σύμφωνα με το πρόγραμμα της εταιρείας Freerecycl , παραδώσαμε το δεύτερο φορτίο των ανακυκλώσιμων προιόντων μας και με μεγάλο ενθουσιασμό βοήθησαν στην εν λόγω παράδωση και μαθητές /τριες της Α'2 τάξης!!!

Συγγραφέας: 
Παπαγγελοπουλος...