Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου - Αιολική ενέργεια

Οι μαθητές της Στ' Δημοτικού αφού μελέτησαν την έννοια της ενέργειας, τις μορφές και τις πηγές της, ασχολήθηκαν με την εξοικονόμηση ενέργειας. Έψαξαν για πράσινες πηγές ενέργειας και κατασκεύασαν μια ανεμογεννήτρια, μελετώντας την αιολική ενέργεια.

Συγγραφέας: 
Εκπαιδευτήρια Γ...