Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου - Πράσινα μέσα μεταφοράς

Ενημερωνόμαστε σωστά και θέτουμε τις βάσεις για μια συνολική, οικολογική συνείδηση!

Οι μαθητές της Δ´ Δημοτικού ασχολήθηκαν στα πλαίσια της Μελέτης Περιβάλλοντος με τα μέσα μεταφοράς που δε μολύνουν τον πλανήτη. Αφού πρώτα πληροφορήθηκαν για το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, τα παιδιά συζήτησαν στο μάθημα για τον αντίκτυπο που φέρει η καύση αυτών στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα «πράσινα» μέσα μεταφοράς, τα οποία κινούνται με ηλεκτρισμό και ο καθένας τους ανέλαβε να παρουσιάσει το μέσο που θα χρησιμοποιούσε για να μετακινηθεί, αιτιολογώντας εν συντομία την επιλογή του.
 

(Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά την παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης).

 

 

Συγγραφέας: 
Εκπαιδευτήρια Γ...