Εκπαιδευτήρια Γιαννοπουλου - Τα πράσινα μεταφορικά μέσα του μέλλοντος

Οι μαθητές της Β' δημοτικού ασχολούμενοι με την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, ξεπέρασαν τον εαυτό τους επινοώντας και σχεδιάζοντας μέσα μεταφοράς του μέλλοντος που δε μολύνουν την ατμόσφαιρα, όντας τα περισσότερα ηλεκτρικά, χωρίς να στερούνται καθόλου την αεροδυναμική και πρωτότυπη εμφάνιση!

Συγγραφέας: 
Εκπαιδευτήρια Γ...