Χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:« Πόσο συμπεριληπτικό είναι το σχολείο σας;» (European Tooklit for schools).

Χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:« Πόσο συμπεριληπτικό είναι το σχολείο σας;»  σχετικά με την ένταξη μέσα και γύρω από τα σχολεία που υποβλήθηκε στις 20.5.21 από τη Διευθύντρια του σχολείου (European Tooklit for schools) και λήψη εξατομικευμένης έκθεσης με σκοπό τη βελτίωση της συμπεριληπτικότητας στο σχολείο μας. Το εργαλείο αυτό προτείνει ορισμένους πόρους της εργαλειοθήκης που παρέχουν παραδείγματα καλών πρακτικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης. που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή μας.

Οι τομείς που κυρίως μας ενδιαφέρουν είναι:

  • Ολιστική προσέγγιση του σχολείου όσον αφορά τα συστήματα χωρίς αποκλεισμούς (βαθμολογία 55%)
  • Ποιότητα εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων για τα συστήματα χωρίς αποκλεισμούς μέσα και γύρω από τα σχολεία 77%
  • Συμμετοχή των γονέων και οικογενειακή στήριξη (βαθμολογία 42%).

Αυτή η έκθεση θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την υποβολή αίτησης Erasmus+KA1 Accreditation και θα συγκριθεί με τα αποτελέσματα που θα έχουμε μετά από δύο με τρία χρόνια.

Υπεύθυνη: Κοκοτσάκη Αντωνία, Διευθύντρια 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου

#17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

#ΣΤΟΧΟΣ 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

#ΣΤΟΧΟΣ 5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

#ΣΤΟΧΟΣ 10: ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

#ΣΤΟΧΟΣ 16: ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS