Μαθαίνουμε τα σήματα!!! Δ.Σ.Νέας Καρυάς 2022

Τα παιδικά ατυχήματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα υγείας!!!

Ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, είναι μέσω του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Η  ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού σχετικά με τα θέματα προστασίας της ζωής των παιδιών από ατυχήματα είναι πολύ σημαντικό!!! Ξεκινήσαμε την ενημέρωση μας για τα σήματα και κατασκευάσαμε τα  δικά μας...

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη