Μεταφορικό μέσο... και τροχαίο!!! Δ.Σ. Νέας Καρυάς 2022

Κατασκευάσαμε τα δικά μας αυτοκίνητα και βιώσαμε...  τα ατυχήματα!!!

Προσπαθήσαμε με ισχυρά μηνύματα να προωθήσουμε τα κρίσιμα ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα πραγματοποιήσαμε δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα προς τις μικρότερες τάξεις. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά μας είναι να γίνουν οι δρόμοι πιο ασφαλέστεροι, με μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη