2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002
2004
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 78
721 00 Άγιος Νικόλαος