Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα γραφεία της ΕΕΠΦ, στα τηλέφωνα 210 3224944, 210 3314563 (εσωτ. 104 ) ή στο fax 210 3225285

Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονιικό μήνυμα στο e-mail education@eepf.gr

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης Νίκης 20, 105 57 Αθήνα