Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο

Η δράση «Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο» υλοποιείται στις τρεις εκπαιδευτικές περιφέρειες (Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας Δευτεροβάθμιας και στην διεύθυνση Ανατολικής Αττικής) με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και της οικογένειάς τους γύρω από την ανάγκη μείωσης του οικολογικού αποτυπώματός τους υλοποιώντας δράσεις για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, κ.ά. στο σχολείο και στο σπίτι.

Για το σκοπό αυτό έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή οδηγού εκπαιδευτικού και οδηγού οικογένειας για τη μείωση του αποτυπώματος στο σχολείο και στο σπίτι και το επόμενο διάστημα θα αναρτηθεί παρακάτω.

Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο