Ανακοίνωση Δ.Εκστρατείας Litter Less Campaign 2014-2015-Δήλωση Συμμετοχής

Προς τον/την Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό
που συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία»

Αγαπητοί φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Διεθνής Συντονιστής του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», χειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Wrigley συνεχίζει για τέταρτη σχολική χρονιά (2014-2015) την εκστρατεία “Litter Less”. Τη σχολική χρονιά 2011-2012 πήραν μέρος 20 σχολεία, τη σχολική χρονιά 2012-2013 έλαβαν μέρος 28 σχολεία και τη σχολική χρονιά 2013-2014 έλαβαν μέρος 42 σχολεία.

Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται σε περισσότερες από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.

Η εκστρατεία αυτή απευθύνεται σε Δημοτικά Σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία». Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δικές τους ενέργειες με θέμα τα απορρίμματα και να διοργανώσουν μια εκδήλωση για την μείωση των σκουπιδιών στα σχολεία τους.

Φέτος, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν με την έναρξη και τη λήξη της δράσης, ένα ερωτηματολόγιο που θα τους μοιραστεί, από το οποίο θα προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και κυρίως τη διαχείριση απορριμμάτων.

Πώς λειτουργεί η εκστρατεία “Litter Less”

Τα συμμετέχοντα σχολεία θα χρειαστεί να οργανώσουν μια εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας, π.χ. μια ημέρα καθαρισμού του σχολείου ή της γειτονιάς ή καταγραφή των σκουπιδιών στη γειτονιά τους.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των 7 βημάτων του Δικτύου, θα πρέπει :

• Να δημιουργήσουν Περιβαλλοντική Επιτροπή
• Να πραγματοποιήσουν έρευνα στο σχολικό χώρο σχετικά με τα απορρίμματα
• Να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο
• Να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης
• Να συνδέσουν τις δράσεις τους για το Litter Less με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
• Να ενημερώσουν και να εμπλέξουν όλη τη σχολική κοινότητα, καθώς και την τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των δράσεων τους
• Να δημιουργήσουν, με αφορμή τη δράση Litter Less, έναν οικοκώδικα σχετικό με τα απορρίμματα, ένα διαφημιστικό σλόγκαν ή ένα video που θα αφορά στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό χώρο (όπως μείωση συσκευασιών τροφίμων κτλ).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων σχολείων

Τα σχολεία θα πρέπει:
• Να εγγραφούν στη νέα ιστοσελίδα που αναμένεται να κατασκευαστεί για την εκστρατεία αυτή από το Διεθνές Συντονιστικό (σύντομα θα σας αποστείλουμε το σχετικό link).
• Να συνεργαστούν με κάποιο σχολείο που συμμετέχει στην εκστρατεία, είτε από την Ελλάδα, είτε από κάποια άλλη χώρα (Κύπρος, Ρωσία, Βόρεια Ιρλανδία, ΗΠΑ, Κίνα, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγκάντα).
• Να «ανεβάζουν» στην ιστοσελίδα πληροφορίες για τις δράσεις που υλοποιούν, που θα αποδεικνύουν την εφαρμογή των 7 βημάτων της μεθοδολογίας του Δικτύου (θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες).
• Να ανακοινώσουν την έναρξη της εκστρατείας σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ΕΕΠΦ μέσα στον Οκτώβριο.

Χρονοδιάγραμμα εκστρατείας “Litter Less”

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής με φαξ (210 3225285) ή με e-mail (education@eepf.gr) στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Συνολικά θα επιλεγούν 25 δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2015. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, σε κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα δοθεί και κάποιο χρηματικό ποσό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας!

Χριστίνα