Διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού υλικού «Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο»

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία» και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, συντονιστικός φορέας του δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού υλικού «Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου, με την ευγενική υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες για τις θεματικές ενότητες: Νερό-Ενέργεια-Απορρίμματα-Κατανάλωση-Διατροφή-Μεταφορές/Μετακινήσεις-Θάλασσες και Ακτές, που μπορεί να υλοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός στο σχολείο του/της αλλά και δραστηριότητες που μπορεί ο/η μαθητής/ρια να υλοποιήσει με τους γονείς του/της στο σπίτι.

Η διαδικτυακή εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς καθώς και στους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/ριών των σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο Οικολογικά Σχολεία και θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2024, 18:00-19:30.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα βρείτε στην επιστολή που απευθύνεται στους/τις εκπαιδευτικούς.

 

Είστε γονέας και θέλετε  να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας στο σπίτι για να τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής; 

Θέλετε να δείτε ευχάριστους τρόπους να μιλήσετε στα παιδιά σας για τη ρύπανση;

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση προκειμένου να έρθετε σε επαφή με νέα εργαλεία και δραστηριότητες που αφορούν στον μετριασμό της κλιματικής κρίσης στο σπίτι, να παρακολουθήσετε ευχάριστους και θετικούς τρόπους ώστε να μιλήσετε στα παιδιά σας για τη ρύπανση και θα έρθετε σε επαφή με εύκολες τεχνικές και βιωματικές δράσεις προκειμένου να ενισχύσετε και στο σπίτι την προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο. Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χριστίνα