Στα εργοστάσια ανακύκλωσης.

Τις καλύτερες εντυπώσεις μας άφησε  η επίσκεψη   στα εργοστάσια ανακύκλωσης χαρτιού "SONOCO" και πλαστικού "FEVROPLAST" του νομού μας.  Οι υπεύθυνοι μας ξενάγησαν στους χώρους και μας εξήγησαν με λεπτομέρειες  τον τρόπο ανακύκλωσης  των υλικών.

Τους ευχαριστούμε θερμά, εμείς οι μικροί ανακυκλωτές!

Συγγραφέας: 
elpida