Ο Υδάτινος πλούτος του τόπου μας-Τριχωνίδα

Η Περιβαλλοντική ομάδα της Γ΄ και Δ΄ τάξης επισκέφτηκε την ΛίμνηΤριχωνίδα στη θέση Δογρή.

Μελετήσαμε από κοντα την παραλίμνια βλάστηση, την πανίδα της περιοχής ,τον φτερωτό κόσμο της λίμνης , μιλήσαμε με ψαράδες για τα ψάρια της λίμνης καθώς και τους κινδύνους και τις  απειλές της μαγαλύτερης λίμνης της Ελλάδας.Είδαμε τα ποταμάκια που κατεβαίνουν από το Παναιτωλικό όρος και χύνονται στην Τριχωνίδα, γι΄ αυτό και   η Λίμνη μας έχει καθαρό πόσιμο Νερό.

Συγγραφέας: 
kirios