ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ

Συλλογή τηγανέλαιου και παράδοση στην εταιρεία« oil 4 life», με ανταπόδοση σε καθαριστικά για το σχολείο.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών και παράδοσή τους στην εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών)

 

Συγγραφέας: 
4dim-geraka