ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (ΑΥΛΗΣ)

Στα πλαίσια του προγράμματος "Litter Less" αλλά και της συμμετοχής μας στο Δίκτυο των Οικολογικών σχολείων η Περιβαλλοντική Επιτροπή του σχολείου μας αποφάσισε να λάβει δράση για τον περιορισμό και τη μείωση των σχολικών απορριμμάτων στο χώρο της σχολικής αυλής.

Το σχέδιο δράσης περιελάμβανε καθαρισμό και συγκέντρωση των απορριμμάτων κατά τα διαλείμματα ξεκινώντας από τη Δευτέρα 21/11/2016. Οι μαθητές/τριες του Β1 με υπεύθυνο τον κ. Κοντό και οι μαθητές/τριες του Δ2 με υπεύθυνη την κα. Ζούβελου φορώντας καρτελάκια με την ένδειξη "Ομάδα Καθαριότητας" με γάντια στα χέρια και σακούλες ανέλαβαν να συγκεντρώσουν απορρίμματα από την σχολική αυλή, τα παρτέρια και όλους τους προαύλιους χώρους του σχολείου μας, με την εποπτεία και την καθοδήγηση του κου Χαρίση. Ομολογουμένως η κίνησή τους προκάλεσε τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου. Τα απορρίμματα συγκεντρώθηκαν και θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται μέχρι την Παρασκευή 2/12/2016. Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα ζυγιστούν και το βάρος τους θα συγκριθεί με αυτό της επόμενης εβδομάδας.Φιλοδοξούμε να πετύχουμε μείωσή τους.

Παράλληλα την Τετάρτη 23/11/2016 στην πρωινή συγκέντρωση του Δημοτικού μαθητές της Π.Ε. που αναλαμβάνουν τις δράσεις, ενημέρωσαν το σύνολο του σχολείου μας σχετικά και έθεσαν τους συγκεκριμένους στόχους ως κοινούς για όλη την μαθητική κοινότητα. Και η προσπάθεια για αλλαγή των στάσεων μας συνεχίζεται...

Συγγραφέας: 
George Kontos