ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (2016-2017)

  • Διαχείριση και μείωση απορριμμάτων/ανακύκλωση.
  • Απειλούμενα είδη στην Ελλάδα (θάλασσες και λίμνες, ορεινές και ημιορεινές περιοχές).
  • Βιότοποι, οικοσυστήματα και ενέργειες για την αντιμετώπιση των κινδύνων τους.
  • Τι απειλεί την Ελλάδα (βιομηχανική και βιολογική ρύπανση, υπεραλίευση, τουρισμός, κλιματικές αλλαγές κ.α.)
  • Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μου και συμβολή στην προστασία τους.
  • Ενημέρωση πάνω στις ελληνικές περιβαλλοντικές ομάδες και το έργο τους.
  • Ιστορικά και γεωγραφικά πολιτιστικά στοιχεία Ελλάδας: ανακάλυψη τρόπων με τους οποίους αποδίδεται η φύση μέσα από τον πολιτισμό του τόπου μου.

 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν σκοπό να προσεγγίσουν διαθεματικά διάφορους γνωστικούς τομείς, όπως τα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τη Μελέτη, τα Εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, την Ιστορία και τη Γεωγραφία, την ψυχοκινητική αγωγή και να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσω διερευνητικής μάθησης. Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της γλώσσας, της συνεργατικής μάθησης, την καλλιέργεια της φαντασίας, τη δημιουργικότητα και να συνβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της προστασίας καθώς και στη συνειδητοποίηση της σπουδιαότητας αυτού στη ζωή γενικότερα. Εργαλεία μάθησης αποτελούν το παιχνίδι στις διάφορες μορφές του, το παραμύθι, ο πειραματισμός, η παρατήρηση, η έρευνα, η ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων. Οι μαθητές να αποκτήσουν εφόδια που τους χρειάζονται ώστε να εξελιχθούν σε ευσυνείδητους πολίτες που θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις και θα ενεργούν για να εξασφαλίζουν ένα καλύτερο συλλογικό μέλλον.

Συγγραφέας: 
PKakaletris@mor...