Η «Οικό-γωνιά» του σχολείου μας

Η «Οικό-γωνιά» του σχολείου μας έγινε πια σημείο αναφοράς. Είναι γεμάτη αφίσες που έφτιαξαν τα παιδιά, κόμικς, σκίτσα και ζωγραφιές. Η «Οικό-γωνιά» γίνεται σημείο συνάντησης και ενημέρωσης. Κάθε εβδομάδα τοιχοκολλούμε εκεί κι ένα μικρό “Tip of the week” («Είδηση της εβδομάδας»), όπου γράφονται κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Πώς οργανωθήκαμε;

Κάθε τάξη ορίζει κάθε εβδομάδα 2 «Υπεύθυνους Ανακύκλωσης» με καθήκοντα απλά:

-      Να ελέγχουν σε εβδομαδιαία βάση τον κάδο ανακύκλωσης της τάξης τους να γεμίζει από τα σωστά απορρίμματα (μόνο χαρτί).

-      Να κατεβάζουν κάθε Παρασκευή τον γεμάτο κάδο τους για ζύγισμα στην «οικό-γωνιά» μας. (Μία από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τους περιμένει κάθε Παρασκευή με τη ζυγαριά της.)

-      Να παραλαμβάνουν κάθε Δευτέρα το μήνυμα που αφορά της τάξη τους από το Ταχυδρομικό Κουτί της Ανακύκλωσης. (Αυτό τοιχοκολλείται στην τάξη και δίνει την αφορμή για συζήτηση και έρευνα σε κάθε τμήμα. (βλ. φωτό)

Τα  παιδιά, κυρίως με τη συμβολή της καθηγήτριας τους των αγγλικών, αντιλαμβάνονται την έννοια της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων και δημιουργούν κατασκευές άξιες για έκθεση! Ιδού οι  φωτογραφίες μας! 

 

Συγγραφέας: 
Ειρήνη Χουντάλα