ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Συγγραφέας: 
MΑΛΙΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ