Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ )

     Από τις  αρχές του  Μαρτίου   ,ξεκινήσαμε  εργασίες  για την ολοκλήρωση της  δεύτερης φάσης του προγράμματος :''Σχολική αυλή - Litter -Less'' που αφορά την αναμόρφωση και την  ανάπλαση του  προαύλειου χώρου του σχολείου . 

Για την πραγματοποίηση των στόχων μας  αξιοποιήθηκαν :

  1.  ανακυκλώσιμο υλικό, ( ελαστικά   και ξύλα ),για την κατασκευή παιχνιδιών στον αύλειο χώρο  
  2. παλέτες  για τη δημιουργία αμμοδόχου ,σπιτιού  , τραπεζιού και παγκάκια .
  3. χρώματα

Για την αισθητική ανάπλαση της αυλής ζωγραφίστηκαν οι τοίχοι με χαρούμενες παιδικές παραστάσεις και για την κάλυψη εκπαιδευτικών στόχων σχεδιάστηκαν και ζωγραφίστηκαν επιδαπέδια παιχνίδια ( φιδάκι, παιχνίδι με χρώματα και σχήματα , παιχνίδι αμφιπλευρικότητας , παιχνίδι αδρής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού .

  Πολύτιμη κρίθηκε τόσο η  οικονομική στήριξη και  ενίσχυση με υλικά  από το Δήμο Μεταμόρφωσης    όσο και η βοήθεια σε τεχνικά θέματα από  ορισμένους γονείς .

 

Συγγραφέας: 
4nipmetam