Βιβλία στην "πράσινη¨τσάντα

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος του αειφόρου σχολείου ,του πιλοτικού προγράμματος  νοιάζομαι και δρω (καλλιέργεια του εθελοντισμού στη μαθητική κοινότητα ) και  της ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών δημιουργήθηκαν πάνινες οικολογικές τσάντες που φιλοξενούν βιβλία γνώσεων ,λογοτεχνικά ακόμη και εκπαιδευτικά παιχνίδια ,φυλλάδια από φορείς, οργανισμούς, μουσεία κ.α

Κάθε τσάντα έχει στο εξωτερικό της σχεδιασμένη μια ζωγραφιά και ένα τίτλο που μαρτυρά το θέμα των βιβλίων που περιέχει ,στο εσωτερικό της υπάρχει μια κάρτα με τους τίτλους των βιβλίων

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας ,η εξοικείωση του μικρού μαθητή με το βιβλίο και την ανάγνωση , η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του με το λογοτεχνικό βιβλίο

Επιτυγχάνονται όμως και επιμέρους στόχοι, όπως:

  •  καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων και ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου
  •  ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας
  •  ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας
  •  εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων
  •  δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, η οποία σταματά να αποτελεί ένα άθροισμα μεμονωμένων μαθητών αλλά γίνεται μια «κοινότητα αναγνωστών».
  • στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  •  εμπλουτισμός του υλικού που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί κατά την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  •  να αντιληφθούν οι μαθητές πως ένα θέμα έχει πολλές οπτικές που αναδεικνύονται μέσα από διαφορετικά βιβλία με το ίδιο θέμα , ανοίγοντας πεδία στοχασμού και κριτικού προβληματισμού, οδηγώντας τους στο να διαμορφώνουν στάσεις ζωής και ν” αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα καθολικής σημασίας
  •  μια μικρή δανειστική βιβλιοθήκη που μεταφέρεται εύκολα στην τάξη, στο σπίτι, στην παρέα των μαθητών

Οι θεματικές των μικρών κινητών βιβλιοθηκών είναι ποικίλες και δημιουργούνται όχι μόνο από τις εκπαιδευτικές αλλά και από τις κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν

Έως τώρα έχουν δημιουργηθεί :Μετανάστης-πρόσφυγας, Έλληνες κλασσικοί συγγραφείς, Ίσοι αλλά διαφορετικοί ,Τέχνη, Αθήνα ,Ακρόπολη ,Βιβλία για μαθητές με Μ.Δ, Περιβάλλον, Λογοτεχνία στην Αγγλική

Η επιλογή των βιβλίων έγινε με γνώμονα τη θεματική τους και την οπτική γωνία προσέγγισης του θέματος από τον συγγραφέα με στόχο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία απόψεων και γραφής. Yπάρχει διαβάθμιση αναγνωστικής προσβασιμότητας κι αυτό γιατί κάθε παιδί έχει δικούς του ρυθμούς εξέλιξης, διαφορετική νοητική και συναισθηματική ωρίμανση και μεγαλώνει σε διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετικά ερεθίσματα Τίποτα δεν εμποδίζει έναν μαθητή της Δ” να προσπαθήσει να διαβάσει ένα κείμενο που εκφράζει εφηβικούς προβληματισμούς, ή να καταδυθεί σ” ένα βιβλίο με εικόνες και ελάχιστο κείμενο, που συνήθως διαβάζουν οι μικρές τάξεις.

«Κανείς δεν ξέρει εκ των προτέρων ποιο βιβλίο μπορεί να επιτρέψει στο κάθε συγκεκριμένο παιδί να πραγματοποιήσει μια «αποφασιστική συνάντηση» – πριν απ” αυτή τη συνάντηση, ούτε το ίδιο το παιδί είναι σε θέση να μας το πει. (…) Το βασικό είναι να συναντήσουν το βιβλίο που θα τους επιτρέψει να «εμπλακούν», να ανακαλύψουν ότι το διάβασμα μπορεί να είναι απόλαυση. Στη συνέχεια, θα μας δοθεί οπωσδήποτε η ευκαιρία να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν και άλλα βιβλία, βιβλία πιο απαιτητικά, ή που τους φαίνονται πιο δύσκολα»(Κριστιάν Ποσλανιέκ, Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα, Καστανιώτης, 1991)

Την κάθε θεματική τσάντα μπορούν να την δανείζονται εκπαιδευτικοί ως επιπρόσθετο υλικό εκπαιδευτικού προγράμματος και όχι μόνο, να την δανείζονται οι μαθητές αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέλος της σχολικής κοινότητας

 

Συγγραφέας: 
93dimath