Ανακυκλώνω-Επαναχρησιμοποιώ

Η επαναχρησιμοποίηση υλικών σε πλήρη εφαρμογή. Μαθήτρια της τάξης μας εμπνεύστηκε από το λογότυπο του ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουμε και δημιούργησε (με τη βοήθεια της μητέρας της) μια αφίσα με διάφορα υλικά.

Συγγραφέας: 
dimormyl