ΑΣΦΑΛΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι μαθητές του Ε1 σε συνεργασία με το 70ο δημοτικό Σχολείο Αθηνών  σχεδιάζουν ασφαλή μονοπάτια για να φτάνουν στα μουσεία της γειτονιάς τους(Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) Ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ. Αθηναίουν και με διαμαρτυρίες στον πεζόδρομο της Δ.Αεροπαγήτου ενημερώνουν και ευασθητοποιούν τους πολίτες!!!

Συγγραφέας: 
93dimath