ΕΔΑΦΟΣ, Ο ΑΦΑΝΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ

22η Πράσινη Εβδομάδα

ΕΔΑΦΟΣ

Προστάτεψέ το για να πατάς στέρεα!!

«της γης οι πόροι ανοίγουνται σιγά-σιγά

και πλάι απ’ το νερό που στάζει συλλαβίζοντας

ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάµατα τον ήλιο»

 Οδυσσέας Ελύτης,

Ήλιος ο πρώτος, Σώµα του καλοκαιριού

Το έδαφος αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και ταυτόχρονα ένα σύνθετο φυσικό-βιολογικό σύστημα.

Το επιφανειακό έδαφος είναι το επιφανειακό στρώµα του στερεού  φλοιού της γης στο οποίο στηρίζονται και αναπτύσσονται τα φυτά (35 ως 50 εκατοστά). Το στρώµα κάτω από το επιφανειακό έδαφος λέγεται υπέδαφος. Το υπέδαφος φτάνει στο 1,5µ ως 2µ., ως εκεί δηλαδή που προχωρούν οι ρίζες των φυτών και µπορεί να γίνει γεωργική εκµετάλλευσή του.

Το έδαφος σχηµατίζεται µε φυσικό τρόπο από την αποσάθρωση των επιφανειακών πετρωµάτων της γης που συντελείται µε την επίδραση ορισµένων παραγόντων όπως οι συνεχείς µεταβολές της θερµοκρασίας, η βροχή, ο παγετός, ο άνεµος, οι µικροοργανισµοί, τα ανώτερα φυτά και οι ζωικοί οργανισµοί.

Αν πραγµατοποιήσουµε μια κάθετη τοµή σε ένα έδαφος βάθους µερικών µέτρων θα διακρίνουµε διαφορετικά στρώµατα, τα οποία ονοµάζονται ορίζοντες. Για να σχηµατισθεί ένα εκατοστό εδάφους απαιτούνται δεκάδες χρόνια, που µπορεί να είναι και ένας αιώνας.

ΣΧΕΔΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α΄& Β΄ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ :  ¨ Το έδαφος και οι σπόροι των φυτών ¨

Γ΄& Δ΄ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ : ¨ Περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του εδάφους¨

Ε΄& ΣΤ΄ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ : ¨ Το έδαφος στο αγροοικοσύστημα και ο ρόλος της βλάστησης και των βουνών.

 

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνος Τε...