Ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 η ΣΤ'1 τάξη του σχολείου μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwnning με την πράξη "Let's do compost". Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν σχολεία από την Κροατία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Τουρκία.

Συγγραφέας: 
dimormyl