ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄τάξης στα πλαίσια του προγράμματος LITTER LESS δημιούργησαν στο ισόγειο του σχολείου τη γωνιά της ανακύκλωσης.

Δημιούργησαν ένα οικοκώδικά για τα απορρίμματα ,έγραψαν οικολογικά μηνύματα και κατασκεύασαν αφίσες για την ανακύκλωση συσκευασιών, για τη συλλογή μπαταριών, τη συλλογή τηγανέλαιων και τη συλλογή καπακιών.

Τα παιδιά με τις δημιουργίες τους καλούν όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς) να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους.

Συγγραφέας: 
Antoniadi Pagona