Κάδος για καπάκια

Στον διάδρομο του σχολείο μας τοποθετήθηκε ένας αυτοσχέδιος κάδος, στον οποίο πετάμε μόνο καπάκια από μπουκάλια.

Τα καπάκια ,που μαζεύονται, τα δωρίζουμε με σκοπό να κατασκευαστεί ενα αναπηρικό καροτσάκι.

Οι μαθητές φέρνουν καπάκια και από τα μπουκάλια που χρησιμοποιούν και στο σπίτι τους.

Συγγραφέας: 
papapol