Λαχανόκηπος

Στις 9 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της Διαθεματικής Ενότητας για τη Σπορά, τα προνήπια δημιούργησαν το δικό τους "λαχανόκηπο"!!

Συγγραφέας: 
ek21071966