ΤΟ ΝΕΡΟ- ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κατά το διήμερο παρουσίασης σχολικών δραστηριοτήτων που οργανώθηκε από το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας, το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε με την έκθεση των παρακάτω έργων των παιδιών.

Συγγραφέας: 
Ευαγγελια_Κ