Πειράματα με το νερό

Συλλέξαμε υλικά, παίξαμε και κάναμε πειράματα με το νερό, για να καταλάβουμε καλύτερα την εξάτμιση, τη συμπύκνωση, την υγροποίηση αλλά πιο πολύ εντυπωσιαστήκαμε με το νερό που...περπατάει!
 

Συγγραφέας: 
christinaanastassaki