Συμμετοχή σε φεστιβάλ Φυσικής και σε εκδήλωση του σχολείου

Συμμετείχαμε σε φεστιβάλ Φυσικής που έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου και συμμετείχαν σχολεία δημόσια και ιδιωτικά. Στήσαμε και οργανώσαμε τον περιβαλλοντικό μας πάγκο εκθέτοντας τις εργασίες, τις κατασκευές και τα πειράματά μας, ενημερώνοντας τον κόσμο και προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με το νερό, τις χρήσεις του αλλά και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Επίσης με τον περιβαλλοντικο μας πάγκο συμμετείχαμε σε εκδήλωση στο σχολείο μας όπου παρουσιάσαμε το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Συγγραφέας: 
christinaanastassaki