Το θερμοκήπιο κοιτίδα ζωής (Μέρος 1ο)

Ένα ικανό κομμάτι της πίσω αυλής είχε πέσει σε "λήθη" τα τελευταία χρόνια. Απόφασίσαμε να του δώσουμε ξανά ζωή για να δώσει ζωή με τη σειρά του.

Συγγραφέας: 
dimormyl