Υδροηλεκτρική ενέργεια

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματός μας για το νερό ομάδα μαθητών επισκέφτηκε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιοχή Sottana Petralia, Palermo, στη Σικελία και μυήθηκε στα μυστικά της υδάτινης ενέργειας και στην ιστορία του περιβάλλοντος απολιθωμένου δάσους.

Συγγραφέας: 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΜΠΑΚΗ