ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

τα παιδιά τη ς έκτης δημιούργησαν κομικ για την ανακύκλωση χαρτιού

https://www.pixton.com/gr/from/comic/z33rdmxy

Συγγραφέας: 
noula