Ενημερώσαμε για το πρόγραμμά μας.

Εξηγήσαμε τι είναι τα οικολογικά σχολεία με τον τρόπο που εμείς κατανοήσαμε στην τάξη μας,αναφέραμε τον τίτλο του προγράμματός μας ,και ζητήσαμε τη βοήθεια και την συμβολή τους στη διεξαγωγή του προγραμματός μας.

Συγγραφέας: 
dinatsani@yahoo.com