Ενημέρωση για την κομποστοποίηση

Οι υπεύθυνοι του σχολείου μας για την κομποστοποίηση ενημέρωσαν για μία φορά ακόμη τους μαθητές των μεγάλων τάξεων σχετικά με τη δράση αυτή. Αφού εξήγησαν όλη τη διαδικασία μοίρασαν φυλλάδια στα οποία αναφέρονται τα υλικά που μπαίνουν στους κάδους κομποστοποίησης αλλά και στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Συγγραφέας: 
dimormyl