Γλυκό κυδώνι!

Αφού μαζέψαμε κυδώνια φτιάξαμε το παραδοσιακό γλυκό κουταλιού!

Συγγραφέας: 
Αγγελή Μαρία