Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης πάνε στο Νηπιαγωγείο

Με μεγάλη χαρά υλοποιήσαμε τη φετινή καμπάνια της Action Aid Πλανήτης 2030, η οποία αναφερόταν στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα παιδιά ζωγράφισαν, φαντάστηκαν, ονειρεύτηκαν πάνω στους στόχους αυτούς.

Φτιάξαμε το συλλογικό μας φυλλάδιο και ενημερώσαμε τους γονείς μας!

Συγγραφέας: 
Aspasia Vasilaki